За нас

Беста Фармсютикълс е създадена с единствената цел да предоставя решения и услуги на компании, опериращи на фармацевтичния пазар.

Ние сме бързо развиващ се производител, който е партньор по изпълнение на договори с производители и дистрибутори на: лекарства, медицински изделия и хранителни добавки.

„Беста Фармасютикълс“ ЕООД e създадена през 2017 г. с цел да предоставя решения и услуги на компании от сферата на фармацията.

Още от създаването на фирмата, ръководството на „Беста Фармасютикълс“ ЕООД цели устойчивост и развитие, които да бъдат постигнати чрез прецизност и високи резултати в работата. Затова дружеството работи с квалифициран и мотивиран персонал.

Беста Фармасютикълс e създадена с цел да предоставя решения и услуги на компании от сферата на фармацията. Ние сме динамично развиващ се производител, работещ по възлагателни договори с компании производители и дистрибутори на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки.

Като основен елемент от общата управленска стратегия на организацията, ние от Беста Фармасютикълс сме разработили, документирали, внедрили, поддържаме и непрекъснато подобряваме система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ДПП.

Беста Фармсютикълс има издадено разрешение за производство на лекарствени продукти от Изпълнителна Агенция по Лекарствата № P-I-47-002.

Мисията ни е да създадем среда, в която всеки един от нашите клиенти и партньори получава нужното качество. С цел постигането й, непрекъснато се стремим към:
 • изграждане на съвременна Компания, ориентирана към европейските методи на работа;
 • предлагане на качествени продукти и услуги, даващи сигурност на нашите клиенти.
 • открити отношения с нашите служители, на базата на взаимно доверие и уважение.
Ние от Беста Фармасютикълс се стремим да бъдем водещ фармацевтичен партньор, който да изпълни Вашите изисквания и непрекъснато да повишава Вашата удовлетвореност.
 • Ние сме отговорни и се стараем да бъдем най-добрите в това, което правим: грижим се за безопасността, здравето, околната среда и качеството на фармацевтичния бизнес.
 • Ние вярваме в личностното израстване: всеки служител е уникален и ние вярваме, че е наша отговорност да подпомогнем развитието на неговия потенциал. Инвестираме в нашите служители чрез създаване на подходяща среда за личния им растеж и създаваме възможности за тяхното професионално развитие.
 • Ние гледаме на предизвикателствата като на големи възможности.

Обхват на дейността

„Беста Фармасютикълс“ ЕООД има издадено разрешение за производство на лекарствени продукти издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата №  BG/MIA-0201
  • Вторично опаковане/преопаковане – етикетиране
  • Сертифициране на партиди (стерилни продукти)
  • Сертифициране на партиди (нестерилни продукти)
  • Производствени дейности на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване
Прочети още

Политика

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ръководството на „БЕСТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД за политиката и целите по качество

В съвременните пазарни условия, характеризиращи се с непрекъсната диверсификация във вкусовете и изискванията на клиентите, изостряне на конкуренцията и нови отговорности пред обществото, Ръководството оценява, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез воденето на пазарно ориентирана фирмена политика, насочена към предлагането на продукти и услуги с качество, съответстващо на нуждите и очакванията на нашите клиенти.

Прочети още