Капацитет

  • До 30 оператора с възможност за достигане на 60 оператора при смени
  • 5 зали за преопаковане – амбиентна температура
  • 1 зала за преопаковане на термолабилни продукти – (2°- 8° C)
  • Зала за сериализация и верификация лекарствени средства съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/161