Ценности

  • Ние сме отговорни и се стараем да бъдем най-добрите в това, което правим: грижим се за безопасността, здравето, околната среда и качеството на фармацевтичния бизнес.
  • Ние вярваме в личностното израстване: всеки служител е уникален и ние вярваме, че е наша отговорност да подпомогнем развитието на неговия потенциал. Инвестираме в нашите служители чрез създаване на подходяща среда за личния им растеж и създаваме възможности за тяхното професионално развитие.
  • Ние гледаме на предизвикателствата като на големи възможности.