БАРПТЛ предлага ускорени процедури за внос на лекарствени продукти от ЕС и лесен достъп до нерегистрирани у нас лекарства

Неналагането на забрани върху износа, зелените коридори и солидарността между страните в ЕС са гарант за достъпа до лекарства

Неразрешените и дерегистрираните лекарства са основна причина за сигналите от пациенти според данните от онлайн платформата за недостиг на лекарства на БАРПТЛ от 13 март досега.

82 сигнала са подадени от 13 март до 27 април 2020 г. от потребителите на платформата, с които общият им брой от стартирането на системата е 922. 81% от сигналите на интернет страницата на БАРПТЛ и горещата телефонна линия са за неразрешени и дерегистрираните продукти у нас. 32% са за дискутирани в общественото пространство препарати в процес на клинични проучвания при лечение на COVID-19.

Останалите сигнали се отнасят до терапии при хронични заболявания.  Тези лекарства до момента са били купувани от пациентите от съседни страни, тъй като или не са регистрирани в България, или са били, но са изтеглени и заличени от българския пазар. 27 са сигналите за лекарства за лупус и ревматоиден артрит. С по-малък брой са неразрешени за употреба в България и съответно по-голямата част дерегистрирани продукти за епилепсия, хормонозаместващи лекарства и др.

12% от пациентите пишат в платформата във връзка с лекарство за рак на гърдата с временно преустановен внос от февруари 2020 г. Техните сигнали са напълно обслужени, тъй като от 18 февруари има непрекъснат паралелен внос на същия продукт от Европа. Той се извършва от председателстващият член на асоциацията БестаМед. В тази връзка от БАРПТЛ подчертават, че зелените коридори, неналагането на забрани върху износа и солидарността между страните в ЕС са гарант за достъпа до лекарства и превенция срещу  недостига им.

Периодът на извънредно положение в страната оказва затруднения при придържане към терапия с дерегистрирани и неразрешени продукти. В тази връзка БАРПТЛ продължава да се придържа към предложението си за промени в  Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Наредба 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Наредба 10 е приложима само за пациенти, приети в болница. Решението според БАРПТЛ е в приемането на законови текстове, които позволяват вноса на лекарствени продукти, регистрирани в ЕС и разширяване на режима на Наредба 10 с внос на нерегистрирани, но предписвани от лекарите у нас лекарства за амбулаторно лечение. Възможностите за лечение с нерегистрирани и изтеглени от пазара ни продукти ще улесни достъпа до терапия на много пациенти с предписано домашно лечение след изписване от лечебно заведение и под наблюдението на специалисти.

От БАРПТЛ апелират за промени за внос на лекарства с регистрация в ЕС, насърчаване на бързите вътреобщностни доставки, ускорени срокове и по-ефективни процедури за паралелен внос. Конкретни текстове са внасяни в Министерството на здравеопазването и Народното събрание и приемането им ще бъдат от полза за системата на здравеопазването, пациентите  и цялото общество.

Платформата за пациентски сигнали е с онлайн адрес http://www.parallel-trade-development.org и се поддържа от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства в партньорство с Федерация Български пациентски форум. Горещата линия функционира 24 часа в денонощието с цел улесняване на достъпа на пациентите до терапия.