Услуги

Ние от Беста Фармасютикълс предлагаме разнообразие от възможности за:

  • Вторично опаковане, включващи окончателни качествени инспекции, които служат като крайна спирка на продуктите Ви, преди да навлязат на пазара.
  • Транспорт и логистика при спазване на изискванията за ДДП
  • Възможност за температурен мониторинг и контрол в реално време.
  • Регистрация, регулаторни дейности и лекарствена безопасност на лекарствени продукти
  • Продуктов мениджмънт
  • Зала за сериализация и верификация лекарствени средства съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/161

Основни клиенти на дружеството са производители и търговски фармацевтични компании, клиенти на дружеството са и множество чуждестранни партньори и други.